-->

Halo !!! Saya Kang Ismet, ini adalah blog tentang AMP HTML dan cara penerapannya

อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) หรืออเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรื่องราวพระราขประวัติของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 มีว่าพระองค์ทรงประตูติเ...

อารยธรรมยุคกริกคลาสสิก หรือบางแห่งเรียกกริกโบราณ เป็นอารยธรรมกรีกที่แท้จริง เป็นสมัยการอพยพของพวกอินโด-ยูโร เปิยน3 ระลอก คือ กรีกสาขาเอเซียน...

อารยธรรมกรุงทรอย หรือบางแห่งก็ว่าเป็นอารยธรรมโฮเมอร์ (Homer: ประมาณ 900 ปีก่อนคริสตกาล) ว่ากันว่าเมื่อพวกดอเรียนเข้ามารุกรานจนถึงดินแดนกรีกโ...

ยุคคลาสสิก กรีกโบราณ รากฐานแห่งวัฒนธรรมตะวันตก เราจะได้ยินมาบ่อยครั้งว่าแท้จริงแล้วกรีกก็คือพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง ดังนั้นในบทนี้เ...

กลุ่มชนต่างๆ ที่สร้างสรรค์อารยธรรม “เมโสโปเตเมีย” การที่จะรู้จักและเข้าใจมโสโปเตเมีย เราจำเป็นต้องมารู้จักและทำความเช้ใจกับบรดากลุ่มชนที่เข้...

“วงจันทร์อันไพบูลย์ ในดินแดนเมโสโปเตเมีย” เหนือลุ่มน้ำไทกริส-ยูเฟรติสความจริงแล้วไม่มีใครบอกได้ว่อียิปต์หรืออารยธรรมแห่งลุ่มน้ำไนลักับ มโสโป...

สภาพสังคมอียิปต์โบราณ การเกษตรและการค้า อาศัยความอุดมสมรณ์จกลุ่มแม่น้ำไนล์ ประกอบกับการปรับปรุงระบบการชลประทานได้ดี อียิปต์จึงทำนาได้ถึง 3 ค...

ประวัติศาสตร์ “อิยิปต์” สมัยก่อนราชวงศ์เเละสมัยราชวงศ์ สมัยก่อนราชวงศ์ เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 4,500-3, 110 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยนี้ชาติอียิป...

ประวัติศาสตร์อิยิปต์โบราณ สมัยอียิปต์โบราณ คือประวัติศาสตร์ของประเทศอียิปต์ ตั้งแต่เริ่มมีอารยธรรม จนถึงปี 525 ปีก่อนคริสตกาลการแงประวัติศาส...

แหล่งกำเนิดอารยธรรมอิยิปต์โบราณ “ของขวัญเเห่งลุ่มเเม่น้ำไนล์” ในตำนานพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เชื่อมโยง กล่าวถึงภาษาอียิปต์ไว้ว่า ‘...